TP-CHINA
北京顺义区后沙峪镇董各庄天北路3号
京承高速7号上机场北线->2号天北路出口北200米路西
CELL 13910070814
PHONE(FAX) 80483039 80488836
EMAIL:
hmwqm@21cn.com
hmwqm@hotmail.com
go to map

  • 产品型号:
  • 参考价格: 3550元
  • 上市时间: 2008-04-05
  • 产品品牌:
  • 产品规格:
  • 产品材质:

产品简介:

哈雷 HD SAMSON 改装排气全段软尾使用86-06